Categorieën
Pensioenblog

Cijfers liegen niet. Henk Krol wel

Afgelopen week mocht Henk Krol bij Pauw en Witteman weer eens voor zijn achterban opkomen. Dat is natuurlijk niet vreemd en zelfs zijn taak. Alleen Henk doet dit op een meer en meer populistische manier. En hij deinst er zelfs niet voor terug de waarheid te verdraaien en anderen voor leugenaar uit te maken.

image

Bij Pauw en Witteman was zijn stelling dat door het regeringsbeleid de ouderen extra werden gepakt. ‘Heel duidelijk en heel fors’ en ‘buitenproportioneel’. Lodewijk Asscher werd voor leugenaar uitgemaakt want volgens Krol waren er in Nederland geen andere groepen mensen die er zo veel op achteruit gingen dan ouderen. Krol werd door Witteman geconfronteerd met de laatste cijfers van het CBS waaruit bleek dat alleenverdieners met kinderen er 8.25% tot 9.5% op achteruit gaan. Meer dan de ouderen. Daarnaast is er onder ouderen bij 1% sprake van armoede terwijl dit onder gezinnen met kinderen maar liefst bij 9% is.

Krol reageerde dat dit ‘achterhaalde cijfers waren’, alhoewel heel duidelijk was dat het om de laatste cijfers van het CPB ging. Maar de ‘laatste cijfers kunnen ook achterhaald zijn’ en volgens Krol liegt het CPB sowieso. Vervolgens vertelde Witteman dat de huidige AOW-ers de rijksten ooit zijn met een gemiddeld vermogen van 274.000 waarop Krol reageerde: “Dat zit in hun huis, daar hebben ze niets aan want daar kunnen ze geen brood van kopen”. Om er nog populistisch aan toe te voegen “Weet u wie er straks goed mee is, als ze de pijp uit zijn? De kinderen”. Nooit van een seniorenhypotheek gehoord, Henk?

‘Maar het is de rijkste generatie ouderen ooit’, zo probeerde Witteman hem opnieuw met feiten te overtuigen. “Ja, gemiddeld, maar gemiddelde mensen bestaan bijna niet” reageerde Henk direct. Om daar vervolgens nog een knappe onderbouwing van zijn stelling aan toe te voegen: “Onze mailboxen zijn volgestroomd en dat kan alleen als er hele grote groepen mensen last van hebben”.

Een paar weken eerder had Krol (geboren in 1950 en dus een baby-boomer), in het zelfde programma ook al kans gezien enkele glasharde leugens over de pensioenen te verkondigen:

 • Het gaat heel goed met de pensioenen
 • De pensioenpot raakt echt niet op
 • Pensioenfondsen hebben meer in kas dan ze de komende jaren hoeven uit te keren
 • De feiten uit dit filmpje, ‘daar klopt werkelijk helemaal niets van’
 • Ouderen hebben veel meer ingeleverd dan de werkenden
 • Ouderen hebben zelf voor de hogere levensverwachting betaald.

Allemaal beweringen die aantoonbaar niet juist zijn, maar alles voor de stemmen. Maar ik heb nog wel wat cijfers voor Henk:

 • Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek dat het inkomen van 65-plussers in Nederland de laatste twintig jaar met 23% steeg terwijl de inkomensstijging van werkenden vanaf 35 jaar 17% was.
 • In Nederland is het armoedepercentage onder 65-plussers het laagste percentage van alle leeftijdsgroepen. Uit een OESO onderzoek bleek dat armoede in rijke landen gelijkelijk verdeeld was over de leeftijdsgroepen. Alleen in Nederland is de armoede onder kinderen 5 maal (!) zo hoog als onder ouderen.
 • Uit cijfers van het CBS blijkt dat 78 procent van het totale vermogen in Nederland in handen is van mensen boven de 50. 65-plussers hebben 36 procent in handen.
 • De huidige generatie jongeren wordt de eerste in de geschiedenis die het financieel minder goed zal hebben dan hun ouders.
 • In mei 2010 publiceerde het CBS cijfers waaruit bleek dat de babyboomers met een gemiddeld inkomen van 88.000 euro tot de allerhoogste inkomensgroepen van Nederland behoren. Van de 10% allerhoogste inkomens in Nederland kon 43% worden toegeschreven aan de babyboomers.

Natuurlijk zullen er genoeg ouderen zijn die het moeilijk hebben, maar die zijn er in iedere bevolkingsgroep. Toch denken veel mensen nog steeds dat ouderen arm zijn. Misschien moeten die ouderen die het beter hebben dan gemiddeld dan maar wat meer inleveren. Want gemiddeld heeft de groep ouderen het niet slecht, zo blijkt uit diverse cijfers. En cijfers liegen niet. Het CPB, CBS en OESO ook niet. Henk Krol wel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *