Categorieën
Geen categorie

De pensionado-populist van de polarisatiepartij

Vorig weekend was de algemene ledenvergadering van de 50PLUS partij. Henk Krol pleitte er daar voor zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te houden. Niet verrassend, want peilingen gaven aan dat de partij op veel meer zetels kon rekenen dan de twee die ze nu hebben. Ik schreef al eerder dat Krol er niet voor terugdeinst glashard te liegen om een bepaald beeld te schetsen van de positie van ouderen in ons land. Daarnaast buit Krol het gebrek aan pensioenkennis uit, waarmee hij probeert één generatie te bevoordelen.

Allereerst doet hij dat door er steeds op te wijzen dat de inkomens van gepensioneerden al enkele jaren niet meer gecorrigeerd zijn voor inflatie. Dat klopt. Alleen daar zijn de werkende mensen minstens zo hard de dupe van. Het niet indexeren van pensioenen raakt iedere deelnemer van een pensioenfonds en vooral degenen die nog actief inleggen. Hun ingelegde premies worden dat jaar namelijk ook niet geïndexeerd. Er wordt minder ingelegd, daardoor is er minder geld dat kan renderen voor de toekomst en er worden zo minder pensioenrechten opgebouwd. Ten tweede geldt dat ook voor het korten op de pensioenen alle deelnemers – dus ook diegenen die werken – worden gekort.  Op dit punt worden gepensioneerden dus niet , zoals Henk steeds roept ‘stelselmatig extra hard uitgemolken’. Alleen de gepensioneerden merken het nu en de werkende bevolking in de toekomst.

Belangrijker is misschien nog wel dat er andere pensioen gerelateerde zaken zijn die juist de werkenden raken en niet de gepensioneerden, maar daar hoor je Krol niet over. Zo zijn de pensioenpremies de afgelopen jaren flink verhoogd. De premies liggen bij veel fondsen inmiddels rond de 25% (ABP, PFZW) waar ze in de jaren ‘90 vaak nog geen 10% waren. Sommige jaren werden er zelfs premievakanties gegeven.
Daarnaast heeft de enkele jaren geleden ingezette overgang van eind- naar middelloonregeling de huidige gepensioneerden niet of nauwelijks geraakt – voor hen golden overgangsregelingen – maar voor degenen die nu in de 30 of 40 zijn, betekent dit een achteruitgang in pensioen van vermoedelijk 10 tot 30%. Bovendien moeten zij tot hun 67ste doorwerken, terwijl de huidige gepensioneerden met hun 65ste (en vaak nog veel eerder) met pensioen mochten. Vrijwel niemand realiseert zich deze feiten en daardoor kan Krol het beeld blijven schetsen van ‘gepakte gepensioneerden’. Maar wie worden er nu extra gepakt? Juist ja, de werkenden.

Niet eerder was er een partij die strikt de belangen van één bepaalde generatie vertegenwoordigde. Het is gebruikelijk dat partijen een segment van het volk vertegenwoordigen – de ondernemers, de arbeiders, Christenen of dierenliefhebbers – maar deze partijen vertegenwoordigen wel zowel jong als oud. De meeste partijen hebben een eigen een jongerenafdeling, de 50PLUS partij uiteraard niet. Die komt op voor maar één generatie: de babyboomers. Je zou dat egoïstisch kunnen noemen. Meer zetels voor deze partij is dan ook een slechte zaak, want dat zal de kloof tussen generaties vergroten en het conflict over pensioen tussen jong en oud doen oplaaien. Een groter gevaar is dat de werkenden niet meer solidair willen zijn met de gepensioneerden. 

Maar er is hoop. Zo overduidelijk liegen blijft niet onopgemerkt. Het imago van Henk begint af te brokkelen. Door het faillissement van zijn bedrijven krijgen ook de 50PLUS-aanhangers zelf door, dat hun keurig articulerende voorman eigenlijk een verkoper in seksartikelen is. Dat vinden veel ouderen wat minder keurig. En waar de partij in de peilingen van februari nog op 24 zetels uitkwam, zakte ze in de peilingen van deze week verder terug naar 11 zetels. Nog 11 eraf en we zijn verlost van deze polarisatiepartij en haar pensionado-populist.