Categorieën
Geen categorie

Nieuw leven in bl…oggen

Tot een jaar of vijf geleden blogde ik nog fanatiek over de oneerlijkheid in ons pensioenstelsel. Door de collectiviteit en vermeende solidariteit voelde jong en oud zich bestolen. Waarbij vooral de ouderen zich roerden, jongeren hadden geen idee. Ver van je bed, dus wie dan leeft…

Dus maakte ik me er maar druk over. Diverse opiniestukken hebben de pers gehaald en het resultaat mag er zijn: we gaan eindelijk toe naar een nieuw pensioenstelsel! Ok, dat is ‘iets’ teveel eer voor mijn blog. Veel te veel zelfs. Maar dat er iets gaat veranderen is goed nieuws. Vooral voor de jongeren. Ik ben overigens niet voor jongeren of tegen ouderen. Ik ben tegen oneerlijkheid. En ons pensioenstelsel is niet eerlijk. Maar dat gaat hopelijk beter worden. En met BrightPensioen proberen we ook een steentje bij te dragen.

Veel leesplezier, mocht je nog die oude blogs gaan lezen.

Sjaak

Categorieën
Geen categorie

De hoogste uitkeringen en protesteren voor nog meer

“Ons pensioenstelsel is oneerlijk, star, paternalistisch en zijn doel voorbijgestreefd” (uit: ‘Het Nieuwe Werken aan je pensioen’)

Gisteren kwam het nieuwe OESO-rapportPensions at a glance 2013uit. Hieruit bleek dat Nederland de hoogste pensioenuitkeringen heeft van alle OESO-landen. Gepensioneerden krijgen hier maar liefst 91,4 procent van hun gemiddeld verdiende loon. Bij het vorige OESO rapport uit 2011 stonden IJsland en Griekenland(!) nog boven Nederland. Daarnaast geeft het nieuwste rapport aan dat onder Nederlandse gepensioneerden bij slechts 1,4 procent sprake is van armoede. Dit is het laagste percentage van alle OESO-landen. Eerder onderzoek wees al uit dat binnen Nederland geen bevolkingsgroep het beter heeft dan de ouderen. Dus kunnen we concluderen: geen bevolkingsgroep ter wereld heeft het beter dan de Nederlandse gepensioneerden. Proficiat!

Toch is het blijkbaar nog niet genoeg. Ik woon om de hoek bij de Nederlandse Bank en twee dagen geleden stuitte ik bij toeval op een demonstratie van gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de lage rekenrente. Anders geformuleerd, ze willen een hogere rekenrente zodat er nu nog meer uitgekeerd kan worden en kortingen van de baan zijn. Ze eisen ‘meer koopkracht’, zo was op hun rode tassen te lezen. Zelfs na het Volkskrant artikel van Yvonne Hoffs schamen sommigen zich er niet voor om met een bord om de nek voor de Nederlandse bank meer geld te eisen. Dat dit – door de rekenrente te verhogen – per definitie ten koste gaat van toekomstige generaties lijkt hen niet te deren.

Ik vroeg wie de demonstratie opgezet had en kwam erachter dat dit een initiatief was van de Abvakabo. Op hun website las ik dat de Abvakabo strijdt voor een eerlijk pensioen voor jong en oud. Huh…? En dan zet je een actie op voor het verhogen van de rekenrente waardoor aantoonbaar nog meer geld verschuift van jong naar oud? That doesn’t make sense. Een jaar geleden berekende Syntrus Achmea al dat jongeren in de toekomst waarschijnlijk nog maar 50 procent van het gemiddeld verdiende salaris aan pensioen hoeven te verwachten. Dat is wel iets anders dan 91,4 procent. Ook de Abvakabo realiseert zich dat er voor jongeren waarschijnlijk niet veel meer zal overblijven dan 50 procent, zo blijkt uit het stuk ‘Een half pensioen, niet te doen’ op haar eigen website.

Daarom begreep ik deze actie geheel niet. En zitten de jongeren van de vakbond dan gewoon te slapen? Ik hoop dat iedereen snapt dat er door het aanpassen van de rekenrente niet opeens meer geld in de pensioenpotten terecht komt. Aanpassen van de rekenrente heeft alleen maar invloed op de verdeling van geld. En die is nu al scheef. We moeten juist prudenter worden. We zijn nu wereldkampioen pensioen uitkeren. Als gezegd: twee jaar geleden stond Griekenland nog boven Nederland. Daar leefde men ook jarenlang op te grote voet. En volgens mij is iedereen het er wel over eens dat we in economisch opzicht Griekenland niet achterna moeten gaan.

Categorieën
Geen categorie

De pensionado-populist van de polarisatiepartij

Vorig weekend was de algemene ledenvergadering van de 50PLUS partij. Henk Krol pleitte er daar voor zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te houden. Niet verrassend, want peilingen gaven aan dat de partij op veel meer zetels kon rekenen dan de twee die ze nu hebben. Ik schreef al eerder dat Krol er niet voor terugdeinst glashard te liegen om een bepaald beeld te schetsen van de positie van ouderen in ons land. Daarnaast buit Krol het gebrek aan pensioenkennis uit, waarmee hij probeert één generatie te bevoordelen.

Allereerst doet hij dat door er steeds op te wijzen dat de inkomens van gepensioneerden al enkele jaren niet meer gecorrigeerd zijn voor inflatie. Dat klopt. Alleen daar zijn de werkende mensen minstens zo hard de dupe van. Het niet indexeren van pensioenen raakt iedere deelnemer van een pensioenfonds en vooral degenen die nog actief inleggen. Hun ingelegde premies worden dat jaar namelijk ook niet geïndexeerd. Er wordt minder ingelegd, daardoor is er minder geld dat kan renderen voor de toekomst en er worden zo minder pensioenrechten opgebouwd. Ten tweede geldt dat ook voor het korten op de pensioenen alle deelnemers – dus ook diegenen die werken – worden gekort.  Op dit punt worden gepensioneerden dus niet , zoals Henk steeds roept ‘stelselmatig extra hard uitgemolken’. Alleen de gepensioneerden merken het nu en de werkende bevolking in de toekomst.

Belangrijker is misschien nog wel dat er andere pensioen gerelateerde zaken zijn die juist de werkenden raken en niet de gepensioneerden, maar daar hoor je Krol niet over. Zo zijn de pensioenpremies de afgelopen jaren flink verhoogd. De premies liggen bij veel fondsen inmiddels rond de 25% (ABP, PFZW) waar ze in de jaren ‘90 vaak nog geen 10% waren. Sommige jaren werden er zelfs premievakanties gegeven.
Daarnaast heeft de enkele jaren geleden ingezette overgang van eind- naar middelloonregeling de huidige gepensioneerden niet of nauwelijks geraakt – voor hen golden overgangsregelingen – maar voor degenen die nu in de 30 of 40 zijn, betekent dit een achteruitgang in pensioen van vermoedelijk 10 tot 30%. Bovendien moeten zij tot hun 67ste doorwerken, terwijl de huidige gepensioneerden met hun 65ste (en vaak nog veel eerder) met pensioen mochten. Vrijwel niemand realiseert zich deze feiten en daardoor kan Krol het beeld blijven schetsen van ‘gepakte gepensioneerden’. Maar wie worden er nu extra gepakt? Juist ja, de werkenden.

Niet eerder was er een partij die strikt de belangen van één bepaalde generatie vertegenwoordigde. Het is gebruikelijk dat partijen een segment van het volk vertegenwoordigen – de ondernemers, de arbeiders, Christenen of dierenliefhebbers – maar deze partijen vertegenwoordigen wel zowel jong als oud. De meeste partijen hebben een eigen een jongerenafdeling, de 50PLUS partij uiteraard niet. Die komt op voor maar één generatie: de babyboomers. Je zou dat egoïstisch kunnen noemen. Meer zetels voor deze partij is dan ook een slechte zaak, want dat zal de kloof tussen generaties vergroten en het conflict over pensioen tussen jong en oud doen oplaaien. Een groter gevaar is dat de werkenden niet meer solidair willen zijn met de gepensioneerden. 

Maar er is hoop. Zo overduidelijk liegen blijft niet onopgemerkt. Het imago van Henk begint af te brokkelen. Door het faillissement van zijn bedrijven krijgen ook de 50PLUS-aanhangers zelf door, dat hun keurig articulerende voorman eigenlijk een verkoper in seksartikelen is. Dat vinden veel ouderen wat minder keurig. En waar de partij in de peilingen van februari nog op 24 zetels uitkwam, zakte ze in de peilingen van deze week verder terug naar 11 zetels. Nog 11 eraf en we zijn verlost van deze polarisatiepartij en haar pensionado-populist.